Wes rekrytering i SOS-Alarms koncernledning

Wes är mycket glada över att Mia Bartelson Enayatollah blir ny Kommunikationschef på SOS Alarm och därmed tar plats i koncernens ledningsgrupp. Mia börjar sin tjänst 1 december och kommer  att leda kommunikationsarbetet med fokus på Public Affairs. Mia har en bakgrund från både byråsidan men har under många år lett kommunikationsarbetet i flera spännande organisationer med en samhälssnära verksamhet. Vi önskar både Mia och SOS Alarm stort lycka till i det fortsatta arbete framåt.


Prevous Item

Sveriges första peer-to-peer-grupp för kvinnliga entreprenörer

Next Item

Wes tillsätter Anna Albinsson som ny styrelseledamot i Givewatts