Wes på Konvent Framtid 2011 – Svenska Mässan i Göteborg

När Marknadsföreningen i Göteborg (MIG) arrangerade Konvent Framtid den 30 september så var Wes på plats för att prata om framtidens ledarskap och hur näringslivet skall bli bättre på att tillvarata den kvinnliga ledarkompetensen som finns på marknaden. Anna Stenberg höll ett föredrag på temat “Framtidens Ledarskap”. Det blev dynamiska och inspirerande diskussioner och engagemanget var på topp. Andra föreläsare som medverkade var Joakim Jardenberg, Johan Stael von Holstein, Stellan Tengroth, Andreas Krona och Pernilla Jonsson på Kairos Future.


Prevous Item

Fler kvinnor på alla positioner

Next Item

Mirella Visser om “The female leadership paradox”