Sveriges första peer-to-peer-grupp för kvinnliga entreprenörer

Den 19e november har du som är med i Wes nätverk möjlighet att gå på en introduktionsfrukost med WPO, Women Presidents organizatiton, i Sverige.

WPO är ett nätverk byggt på lärande och affärsutveckling, inget direkt socialt nätverkande, för kvinnliga entreprenörer. Syftet med gruppen (max 20 medlemmar) är att du ska växa och utveckla din business. Kravet är att du har någon form av delägarskap samt att ditt bolag omsätter mer än 12 mkr. Genom WPO får du tillgång till kandidatnätverken med närmare 2000 andra internationella medlemmar, där merparten är amerikaner.
Ett bra verktyg för dig som funderar på export eller redan är etablerad i USA. I medlemskapet ingår även den årliga konferensen (maj 2015) med möjligheten att träffa andra medlemmar på plats i USA. På lanseringsfrukosten medverkar flera av de amerikanska medlemmarna, samt Camille Burns, COO för WPO.
För mer information och anmälan, kontakta Pingis Hadenius, Pingis@economista.se eller 0708 327 657.


Prevous Item

Hello world!

Next Item

Wes rekrytering i SOS-Alarms koncernledning