Mirella Visser om “The female leadership paradox”

Att vara bäst på sitt jobb, men ändå inte vinna kampen om befordran är en paradox som får kvinnor att vända sig till Mirella Visser. I den nya bok The female leadership paradox lyfter hon själv fram andra motsatsförhållanden, som att det finns få kvinnliga ledare men många kvinnor som är duktiga på att leda. Läs den intressanta artikeln om Mirella och hennes tankar kring paradoxen här.


Prevous Item

Wes på Konvent Framtid 2011 – Svenska Mässan i Göteborg

Next Item

Wes nominerat till Beautiful Business Award 2011