Kan vi få en jämställd it-bransch snabbare?

Computer Sweden anordnade ett seminarium under Almedalsveckan där det debatterades om IT-branschen ur ett jämställdhetsperspektiv. Wes grundare och VD Anna Stenberg deltog i panelen för att diskutera vägen till jämställdhet i en sektor där siffrorna på vissa håll är hisnande. 

Beskrivning av evenemanget

IT-branschen är en av de mest eftersatta ur ett jämställdhetsperspektiv. Redan på tekniska utbildningar är männen överlägset fler, men i bolagsledningar och – styrelser är det ännu skevare. Vilka krafttag krävs för att kvinnorna ska få mer makt, fler möjligheter och roligare på jobbet?

Det pågår flera förändringsarbeten i branschen för att komma till bukt med den ojämna könsfördelningen, och för att ta till vara de kompetenser och diversifierade synsätt som går förlorade i dagsläget. Men frågan är vilken skillnad dessa initiativ gör och om kraftigare åtgärder behövs för att skapa ett mer jämlikt arbetsliv.

Läs mer om debatten och de medverkande på Almedalsveckans hemsida här.

Läs mer om Computer Swedens Almedalsseminarier här, och se om eventet här.

Läs en sammanfattning av seminariet här.

Läs mer om en intressant undersökning om tydliga könskillnader inom IT-branschen här.


Prevous Item

Ni talar om mig

Next Item

Mångfald – har vi råd att tacka nej?