Artikel i DI med Amelie Wallin partner på Wes

Frågan som få på jobbet vågar prata om: ”Rädd att bli stämplad”.

Amelie Wallin har arbetat med rekrytering i 21 år, och ser positivt på att man är öppen med psykiskohälsa: ”Jag ser det som en väldig styrka att kunna dela med sig av det och visa att man lever med sjukdomen och fungerar.” Läs hela artikeln här: https://www.di.se/nyheter/fragan-som-fa-pa-jobbet-vagar-prata-om-radd-att-bli-stamplad/


Prevous Item

Wes anordnade Diversity Impact Awards för andra gången – hyllade initiativ för mångfald och inkludering i näringslivet

Next Item

Anna Kinberg Batra ny ledamot i SJRs styrelse